Οι κανόνες μας

Αρχική Σελίδα
Οικονομικές Κατοικίες
Ξύλινα Σπίτια
Βιομηχανικά Κτίρια
Δωμάτια Ασφαλείας
Έπιπλα Κουζίνας - Εντοιχισμένες Ντουλάπες
• Υπολογίστε το Κόστος υλικών & εργασιών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τι παραπάνω προσφέρουμε στην εξοικονόμηση
Σχεδίαση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Χάλυβας
Ασφάλεια Μεταλλικών Κτιρίων
Χρόνος Παράδοσης - Διαδικασία
Όροι - Κανόνες
Άμεση Επικοινωνία - Πληροφορίες

 

Άμεση Επικοινωνία : 6937100462 Υπ. Συντονισμού Έργου Ρέσσος Ελευθέριος , e-mail: info@KanoSpiti.gr οιdream home, πρασινο σπιτι, οικονομικο σπιτι, οικονομικη κριση, φθηνα σπιτια, φθηνες κατοικιες, σπιτια φθηνα, σπιτι γρηγορα, οικοδομη 2010, οικοδομη 2011, οικοδομη 2012, οικοδομη 2013

Οι κανόνες μας

  Ο προϋπολογισμός του έργου γίνεται με τις «τρέχουσες» τιμές αγοράς και γι’ αυτό μπορεί να διαφέρει στην τελική τιμή το πραγματικό κόστος όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή ή να διαφέρει στην τελική τιμή όταν το συγκεκριμένο στάδιο του έργου ολοκληρωθεί. Η τιμή υπολογίζεται για οικοδόμημα το οποίο θα κτιστεί άνευ κολλημάτων (νομικών ή φυσικών, όπως π.χ. δυσκολία πρόσβασης στο σημείο ανέγερσης λόγο στενότητας δρόμου ή λόγο μορφολογίας εδάφους, μπορεί να κάνει το έργο αδύνατο χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες για επιπλέον εργασίες, υλικά, μηχανήματα και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο. Όλες οι διαφορές και τα επιπλέον έξοδα πέραν του προϋπολογισμού επιβαρύνουν και αποδέχονται από τον πελάτη.
  • Επειδή το κόστος ανέγερσης μίας οικοδομής μετριέται συνήθως σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι δύσκολο κανείς να εμπιστεύεται τόσο μεγάλα ποσά, αλλά και εμείς εκ μέρους μας, μπορούμε να προβλέψουμε το ακριβές κόστος μόνο στο «περίπου», για τον λόγο αυτό αποφεύγουμε να εισπράττουμε όλο το ποσό που απαιτείται εκ των προτέρων. Έτσι, χωρίζουμε όλη την κατασκευή σε επιμέρους κομμάτια – στάδια. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης πληρώνει προκαταβολικά μόνο το στάδιο στο οποίο πρόκειται να εισέλθει η κατασκευή του έργου, καθώς και τυχόν έκτακτα έξοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφτεί στην μελέτη – προσφορά για το προηγούμενο στάδιο. Έτσι, μπορεί λόγο δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο ανοικοδόμησης, να χρειαστεί επιπλέον μίσθωση μεγαλύτερου γερανού ή περισσότερων εργατοωρών.
  • Κάθε στάδιο κατασκευής προπληρώνεται όπως και τα τυχόν έκτακτα έξοδα που παρουσιάζονται, και έπειτα ξεκινάει η υλοποίηση του σταδίου αυτού.
  • Η υλοποίηση του επόμενου σταδίου γίνεται αφού διεκπεραιωθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες του προηγούμενου και του επόμενου σταδίου.
  • Κάθε επιπλέον αλλαγή στο σχέδιο ή στη χρήση υλικών επιβαρύνει τον πελάτη και γίνεται αφού πρώτα συζητηθεί και αποφασιστεί από κοινού.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης οπτικο-ακουστικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός αν αυτό απαγορευτεί εκ των προτέρων από τον πελάτη.
  • Το κόστος της κατασκευής είναι ανάλογο με το μέγεθος της οικοδομής και συνήθως μικραίνει αναλογικά ανά τετραγωνικό μέτρο, με την αύξηση των συνολικών τετραγωνικών. Έτσι, μπορείτε να πετύχετε χαμηλότερη τιμή από τους τεχνίτες για μία οικοδομή με πολλά τετραγωνικά, λόγω ότι θα απασχοληθούν περισσότερες εργατοώρες.
  • Οι πληροφορίες, καθώς και οι τιμές της ιστοσελίδας αναφέρονται στο τρέχον χρονικό σημείο της δημοσίευσής τους, οπότε δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες. Θεωρούνται καθαρά πληροφοριακές, δεν επιδιώκουν να προσβάλουν, να θίξουν, να κατηγορήσουν, να αποπλανήσουν κανέναν, και θα αφαιρούνται ή θα τροποποιούνται έπειτα από κάθε αποδεδειγμένη υπόδειξη. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε μας, είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε.


Άμεση Επικοινωνία : 6937100462 Υπ. Συντονισμού Έργου Ρέσσος Ελευθέριος , e-mail: info@KanoSpiti.gr
Powered by http://www.ellada-exclusive.ru/ Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates