Λίγα λόγια για τον Χάλυβα

Αρχική Σελίδα
Οικονομικές Κατοικίες
Ξύλινα Σπίτια
Βιομηχανικά Κτίρια
Δωμάτια Ασφαλείας
Έπιπλα Κουζίνας - Εντοιχισμένες Ντουλάπες
• Υπολογίστε το Κόστος υλικών & εργασιών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τι παραπάνω προσφέρουμε στην εξοικονόμηση
Σχεδίαση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Χάλυβας
Ασφάλεια Μεταλλικών Κτιρίων
Χρόνος Παράδοσης - Διαδικασία
Όροι - Κανόνες
Άμεση Επικοινωνία - Πληροφορίες

 

 

Άμεση Επικοινωνία : 6937100462 Υπ. Συντονισμού Έργου Ρέσσος Ελευθέριος , e-mail: info@KanoSpiti.gr οιεξοχικα σπιτια στην αιγινα, εξοχικα σπιτια στην σαλαμινα, εξοχικα σπιτια στην χαλκιδικη, εξοχικα σπιτια σαντορινη, εξοχικα σπιτια αττικη, εξοχικα σπιτια αλεποχωρι, εξοχικα σπιτια διακοσμηση, εξοχικο καιμακτσαλαν, εξοχικο στο βουνο, εξοχικό σπίτι, εξοχικό σπίτι 2010, εξοχικό σπίτι 2011

Λίγα λόγια για τον Χάλυβα
  Οικονομικότερες κατασκευές. Σε κατασκευές άνω των 2 ορόφων το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. Η οικονομία αναλύεται σε επιμέρους τομείς και αναδεικνύει το χαλύβδινο σκελετό ως το κορυφαίο σύστημα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στον καταλυτικό παράγοντα της οικονομίας. Οι επιμέρους τομείς είναι:
  Πολύ χαμηλός συντελεστής ΙΚΑ. Στις κατοικίες οι τελικές εισφορές ΙΚΑ για το μέρος που αναλογεί στο καθαρό εμβαδόν των ορόφων είναι μειωμένες κατά το κλάσμα 0,54/1,35 σε σχέση με τον συμβατικό σκελετό από σκυρόδεμα.
  Μειωμένοι νεκροί χώροι λόγω φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί..).Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα πολυώροφα κτίρια (προκατασκευασμένα και μη) και στα κτίρια που απαιτούν μεγάλα εσωτερικά ανοίγματα χωρίς υποστυλώματα. Στις συνήθεις οικίες το κέρδος σε εμβαδόν είναι περίπου στο 5% επί του συνόλου. Και αν σε όλα αυτά προσθέσετε και την οικονομία χώρου από την χρήση τοιχωμάτων με ανώτερη τεχνολογία, εκτός του ότι μειώνετε τις θερμοαπώλειες, μειώνετε ταυτόχρονα και το πάχος των τοιχίων αυξάνοντας έτσι τον καθαρό κατοικήσιμο χώρο κατά 16 – 20 τετ. μέτρα!
  Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής. Η απώλεια χρόνων κατασκευής μεγάλων θεμελίων και ανωδομής, σε συνδυασμό με υλικά πλαγιοκάλυψης και εσωτερικού διαχωρισμού τα οποία επίσης έχουν μεγάλη ταχύτητα ανέγερση, έχουν σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη χρησιμοποίηση του ακινήτου και ως εκ τούτου την απώλεια σημαντικών εξόδων όπως αυτά επιπλέον ενοικίων.
  Ο σκελετός είναι πλήρως ανακυκλώσιμος. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί στο απώτερο μέλλον την κατεδάφιση θα εξοικονομεί τουλάχιστον το κόστος αυτής.
  Το κτίριο είναι εύκολα επεκτάσιμο. Αρκεί απλά η απογύμνωση μερικώς του σκελετού για την προσθήκη των νέων φερόντων στοιχείων.
  Η πλήρης αντισεισμικότητα των κατοικιών και πολυωρόφων καθιστά το κτίριο οικονομικό σε ποσοστό μέχρι και 100% αφού δεν παρατηρείται απολύτως καμία ζημιά ακόμα και σε σεισμούς που ακόμα δεν έχει γνωρίσει η χώρα μας. Αντιθέτως η φιλοσοφία κατασκευής συμβατικού σκελετού ακολουθεί πλέον τον δόγμα μεγάλες ζημιές-καμία ανθρώπινη απώλεια (δόγμα που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και στην αγορά των αυτοκινήτων).Το δόγμα αυτό λόγω των μεγάλων αδρανειακών δυνάμεων του οπλισμένου σκυροδέματος προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στις συμβατικές κατασκευές (εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα) κυρίως σε μεγάλους σεισμούς ούτως ώστε μερικές φορές να απαιτείται η πλήρης κατεδάφιση του κτιρίου.
  Εξοικονόμηση χρημάτων από τα θεμέλια ακόμη: Τα μικρά φορτία του φέροντος οργανισμού έχουν σαν αποτέλεσμα τις μειωμένες ανάγκες για θεμελίωση και εκσκαφές. Αυτό το πλεονέκτημα μας εξοικονομεί πολλά χρήματα κυρίως σε βραχώδη εδάφη όπου απαιτείται εκβραχισμός, η σπατάλη των οποίων δεν είναι καθόλου ευχάριστη από την πρώτη κιόλας φάση της κατασκευής μας.
  Πρακτικά άπειρη διάρκεια ζωής κτιρίων. Οι συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή  προκατασκευασμένα, έχουν μια διάρκεια ζωής που ανέρχεται στα 50 - 60 χρόνια κατά μέσο όρο. Αυτό λόγω της ψαθυρότητας του σκυροδέματος. Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται στις σύμμεικτες κατασκευές. Μια απλή συντήρηση μετά από πολλά χρόνια εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στον φέροντα οργανισμό και κατ’ επέκταση και στα σύμμεικτα κτίρια.


Άμεση Επικοινωνία : 6937100462 Υπ. Συντονισμού Έργου Ρέσσος Ελευθέριος , e-mail: info@KanoSpiti.gr
Powered by http://www.ellada-exclusive.ru/ Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates